Kristinsdottir / Willyson

Lille Leiolf

«Det blir ikke bedre.»

– Norsk Shakespearetidsskrift

«Lille Leiolf er godt, gjennomarbeidet teater som oppnår å si mye.»

– Scenekunst.no